בעקבות משבר מים איראן מתעתדת להשיק יוזמה חדשה לחיסכון

מחסור המים באיראן: חוסר יעילות, חוסר תכנון וניהול לקוי. מומחים וארגון המזון והחקלאות (FAO) מסבירים שהשימוש החקלאי במים באיראן עולה ב-22% על השימוש הממוצע בעולם בעוד אחוז יעילות המים (תפוקה חקלאית פר שימוש בקו”ב מים) הוא 1/3 מן הממוצע העולמי. תחום החקלאות מביא כ-10% מן התל”ג, אך גם מנצל 92% ממי השתייה של המדינה.

כתיבת תגובה